Příměstské soustředění gymnastiky 19.-23.8.2024

Zde najdete informace k příměstskému soustředění, informace co s sebou apod. sem doplníme před začátkem soustředění.

Soustředění je určeno pro děti ze závodní skupiny a pro děti z přípravky, které už chodí do školy nebo od září 2024 do školy nastupují.

Sraz ráno před 1.ZŠ v 7:50. Ukončení v 16:00 na tomtéž místě

Strava: bude zajištěna svačina, oběd, svačina.

Pitný režim: vlastní pití z domova případně s sebou takovou láhev, do které si dopustí vodu z vodovodu.

Vedoucí soustředění: Markéta Bulínová, tel. +420 773 614 692 (V případě potřeby potřeby řešit cokoliv ohledně soustředění kontaktujte primárně tento kontakt, ostatní trenéři, na které jste zvyklí z tréninků budou na soustředění přítomni v různé dny, informaci Maky také předáme, ale vždy je lepší, když se vše řeší rovnou s vedoucím akce.)

 

Termíny a cena:

Přihlášku vyplňte do 15.5.2024 přes níže uvedený odkaz v Google Forms:

https://forms.gle/fwvEGTxEH4cA9nD56

Cena: 1800 Kč
Uhraďte do 15.5.2024

Platbu provádějte na účet:
225094845/0600 MONETA Money Bank, a.s.
variabilní symbol: 9+ datum narození ve formátu DDMMRR (tzn. kdo se narodil 1.1.2020
dá variabilní symbol 2010120)
do poznámky uveďte text: členský příspěvek + příjmení cvičence

Důležité informace:

  1. Přihláška se stává platnou a závaznou po jejím vyplnění. Soustředění musí být kompletně uhrazeno nejpozději do 15.05.2023.
  2. Příspěvek na soustředění je vratný pouze v případě, že přihlášený účastník onemocní (pouze vážné zdravotní důvody) a doloží písemné potvrzení od lékaře, případně nebude-li soustředění uskutečněno.
  3. Opustí-li účastník pobyt z jiných než vážných zdravotních důvodů, nemá nárok na vrácení jakékoliv částky.
  4. Pokud se účastník odhlásí z akce, na kterou je již závazně přihlášen a to i v jejím průběhu, z jiného než výše uvedeného důvodu, uhrazená částka mu nemůže být vrácena.
  5. Pokud účastník není schopen dále absolvovat příměstské soustředění ze zdravotních (nemoc, zranění…) nebo jiných vážných důvodů, je trenérem kontaktován zákonný zástupce nebo osoba uvedená jako kontakt v přihlášce. Zákonní zástupci jsou povinni si účastníka z pobytu odvést na vlastní náklady v nejbližším možném termínu dle domluvy s trenérem.
  6. Individální přístup k začátku a ukončení soustředění jednotlivých účastníků je možný, ale prosíme Vás, přistupujte k tomu jen při opodstatněném důvodu.
  7. Návštěvy na soustředění nejsou možné.
  8. Všem účastníkům doporučujeme, aby měli uzavřené vlastní úrazové pojištění. Spolek se snažil uzavřít pojištění, ale bohužel se nenašla pojišťovna, která by s námi uzavřela pojištění za rozumnou a akceptovatelnou cenu. Gymnasté, kteří byly k prosinci 2023 členy závodní skupiny, mají prostřednictvím registrace klubu u ČGF základní úrazové pojištění, to je ale s opravdu minimálními náhradami.
Posted in Nezařazené.