Info

Od září 2023 budeme nově trénovat ve velké tělocvičně 1.ZŠ Kadaň – vstup hlavním vchodem do ZŠ

 •  

Členské příspěvky:

  • Gymnastická školička a Gymnastika pro radost:
   • září – prosinec 1080 Kč               splatnost do 15.9. příslušného roku
   • leden – červen 1620 Kč               splatnost do 15.1. příslušného roku
  • Přípravka
   • září – prosinec 1740 Kč               splatnost do 15.9. příslušného roku
   • leden – červen 2610 Kč               splatnost do 15.1. příslušného roku
  • Závodní
   • září – prosinec 3040 Kč               splatnost do 15.9. příslušného roku
   • leden – červen 4560 Kč               splatnost do 15.1. příslušného roku
   • NEBO je vzhledem k vyšší finanční zátěži možné příspěvky rozdělit do měsíčních plateb 760 Kč/měsíc splatnost do 15. dne příslušného měsíce (platí se měsíce září-červen)

č.ú. 225094845/0600 MONETA Money Bank, a.s.
variabilní symbol: 9+ datum narození ve formátu DDMMRR (tzn. kdo se narodil 1.1.2020 dá variabilní symbol 9010120)
do poznámky uveďte text: členský příspěvek + příjmení cvičence (neuvádějte nic jiného)

Každý člen oddílu gymnastiky je povinen se zúčastnit minimálně jednoho úklidu cyklostezky Kadaň-Prunéřov za rok. Z dotace poskytnuté městem Kadaň jsme povinni 2x ročně uklidit tuto trasu. V případě účasti na úklidu 1x za rok (1 člen min. 1 osoba 1x za rok, možno za sebe vyslat i zástupce) bude na konci roku tomuto členovi zasláno zpět za každý zaplacený měsíční příspěvek 50 Kč. Tedy, kdo platil celý rok a účastnil se úklidu, dostane zpět 500 Kč, kdo začal chodit např v září, dostane zpět 200 Kč. Primární rozdělení je, že na jaře chodí skupiny ZÁVODNÍ a PŘÍPRAVKA, na podzim ŠKOLIČKA a GYMNASTIKA PRO RADOST. Je však možné po dohodě jít v termínu jiné skupiny.

V případě dotazů nás kontaktujte.

V případě potřeby individuálního přístupu k platbě členských příspěvků je vždy možná vzájemná domluva. Neváhejte se obrátit na trenéry, nejlépe na Kačku Jandovou.

Neúčast na tréninku omlouvejte.

Prosíme Vás, abyste členské příspěvky platili v termínu. Kontrola a nahánění tohoto nás zbytečně zatěžuje. Mockrát Vám děkujeme. 


Pokud jste nováčkem je potřeba:

UPOZORNĚNÍ – níže uvedené body proveďte až poté, co si s trenérem potvrdíte přijetí do gymnastické skupiny.

 • Vyplnit přihlášku do TJ klubu gymnastiky, vyplnit souhlas se zpracováním údajů a seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů. (Vše ke stažení níže)
 • Poslat klubové příspěvky – splatnost dle výše uvedeného. Při nástupu během školního roku do 14 dnů po potvrzení přijetí na gymnastiku. 
 • Potvrdit papír od doktora ke zdravotní způsobilosti. (Ke stažení níže)

Pokud už jste k nám na gymnastiku chodili minulý školní rok je potřeba:

 • Poslat klubové příspěvky – splatnost dle výše uvedeného.
 • Každý rok znovu potvrdit papír od doktora ke zdravotní způsobilosti, a to i přestože nemáte od doktora omezenou platnost tohoto papíru. (Ke stažení níže)
 • Pozn.: Pokud pokračujete v gymnastice další školní rok, přihlášku do TJ znovu nenoste. Členem TJ je dítě tak dlouho, dokud ho neodhlásíte a jsou za něj placeny členské příspěvky. Pokud se např. na půl roku odhlásíte a pak si to rozmyslíte a začínáte znovu, je potřeba přinést přihlášku znovu.

Chci chodit na gymnastiku – jak mám postupovat

Vyplňte tento formulář https://forms.gle/8YQm9jcJR9mp6KKGA

Pokud máme místo, tak Vám dle věku dítěte napíšeme na jaký trénink jaké skupiny máte přijít. Pokud místo zrovna nemáme, budete muset vyčkat, až se místo uvolní dle pořadí v jakém kdo formulář vyplnil.

 

S sebou dítě potřebuje:

Upnuté oblečení do tělocvičny – nejlepší je gymnastický dres (ale není nutný), pití, přezůvky na přechod mezi šatnou  a tělocvičnou, učesané vlasy do culíku apod., cvičíme bez bot nebo je možné používat gymnastické cvičky.

Na první hodinu můžete zůstat v tělocvičně a dívat se.

Další tréninky jsou bez přítomnosti rodičů.

První trénink je na zkoušku, kde si my zkusíme, jestli dítě vydrží samo v tělocvičně, jestli zvládá fungovat ve skupině dětí a jestli jeho zdravotní stav dovoluje účast na gymnastice a také pro vás, aby si dítě zkusilo, jestli doopravdy chodit chce. Po prvním tréninku se s trenéry domluvte, jestli ano budete chodit na gymnastiku nebo ne. V případě talentovaného dítěte Vám může být nabídnuta i jiná tréninková skupina.

 


Dokumenty ke stažení

Přihláška do TJ pro oddíl Gymnastika Kadaň.pdf

Souhlas se zpracovaním osobních údajů.pdf

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.pdf

 

Níže uvedený dokument je pro seznámení a není třeba ho tisknout ani podepisovat:

Informace o zpracování osobních údajů.pdf