Info

Členské příspěvky:

 • Každé dítě platí 500 Kč/rok přímo DDM
A dále klubové příspěvky gymnastickému klubu dle zařazení do skupiny:
  • Gymnastická školička a Gymnastika pro radost:
   • září – prosinec 840,- Kč               splatnost do 15.9. příslušného roku
   • leden – červen 1260,- Kč               splatnost do 15.1. příslušného roku
  • Přípravka
   • měsíčně 375,- Kč               splatnost do 15. dne příslušného měsíce (platí se měsíce září-červen)
  • Závodní
   • měsíčně 700,- Kč               splatnost do 15. dne příslušného měsíce (platí se měsíce září-červen)

č.ú. 225094845/0600 MONETA Money Bank, a.s.
variabilní symbol: 9+ datum narození ve formátu DDMMRR (tzn. kdo se narodil 1.1.2020 dá variabilní symbol 9010120)
do poznámky uveďte text: členský příspěvek + příjmení cvičence (neuvádějte nic jiného)

Každý člen oddílu gymnastiky je povinen se zúčastnit minimálně jednoho úklidu cyklostezky Kadaň-Prunéřov za rok. Z dotace poskytnuté městem Kadaň jsme povinni 2x ročně uklidit tuto trasu. V případě účasti na úklidu 1x za rok (1 člen min. 1 osoba 1x za rok, možno za sebe vyslat i zástupce) bude na konci roku tomuto členovi zasláno zpět za každý zaplacený měsíční příspěvek 50 Kč. Tedy, kdo platil celý rok a účastnil se úklidu, dostane zpět 500 Kč, kdo začal chodit např v září, dostane zpět 200 Kč. Primární rozdělení je, že na jaře chodí skupiny ZÁVODNÍ a PŘÍPRAVKA, na podzim ŠKOLIČKA a GYMNASTIKA PRO RADOST. Je však možné po dohodě jít v termínu jiné skupiny.

V případě dotazů nás kontaktujte.

V případě potřeby individuálního přístupu k platbě členských příspěvků je vždy možná vzájemná domluva. Neváhejte se obrátit na trenéry, nejlépe na Kačku Jandovou.

Neúčast na tréninku omlouvejte.

Prosíme Vás, abyste přihlášku do DDM a členské příspěvky platili v termínu. Kontrola a nahánění tohoto nás zbytečně zatěžuje. Mockrát Vám děkujeme. 


Pokud jste nováčkem je potřeba:

UPOZORNĚNÍ – níže uvedené body proveďte až poté, co si s trenérem potvrdíte přijetí do gymnastické skupiny.

 • Vyplnit přihlášku na recepci DDM a zaplatit 500 Kč přímo na recepci DDM.
 • Vyplnit přihlášku do TJ klubu gymnastiky, vyplnit souhlas se zpracováním údajů a seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů. (Vše ke stažení níže)
 • Poslat klubové příspěvky – splatnost dle výše uvedeného. Při nástupu během školního roku do 14 dnů po potvrzení přijetí na gymnastiku. 
 • Potvrdit papír od doktora ke zdravotní způsobilosti. (Ke stažení níže)

Pokud už jste k nám na gymnastiku chodili minulý školní rok je potřeba:

 • Vyplnit přihlášku na recepci DDM a zaplatit 500 Kč přímo na recepci DDM – co nejdříve!
 • Poslat klubové příspěvky – splatnost dle výše uvedeného.
 • Každý rok znovu potvrdit papír od doktora ke zdravotní způsobilosti, a to i přestože nemáte od doktora omezenou platnost tohoto papíru. (Ke stažení níže)

Chci chodit na gymnastiku – jak mám postupovat

Napište dle kontaktů nejlépe Kačce Jandové. Možno kontaktovat telefonicky, whatsapp, email, facebook…

Uveďte:
 • Jméno dítěte a ročník
 • Do jaké třídy chodí, případně předškolák nebo školka
 • Uveďte kontakt na zákonného zástupce (email + telefon – oboje)
 • Uveďte, jestli dítě už má nějakou gymnastickou průpravu (chodilo na gymnastiku, tancování)

Pokud máme místo, tak Vám dle věku dítěte řekneme, na trénink jaké skupiny máte přijít. Přijďte na nejbližší možný trénink dané skupiny.

 

S sebou dítě potřebuje:

Upnuté oblečení do tělocvičny – nejlepší je gymnastický dres (ale není nutný), pití, přezůvky na přechod mezi šatnou  a tělocvičnou, učesané vlasy do culíku apod., cvičíme bez bot nebo je možné používat gymnastické cvičky.

Na první hodinu můžete zůstat v tělocvičně a dívat se.

Další tréninky jsou bez přítomnosti rodičů.

Po prvních trénincích se domluvíme do jaké skupiny bude dítě chodit.

 


Dokumenty ke stažení

Přihláška do TJ pro gymnastiku DDM Kadaň.pdf

Souhlas se zpracovaním osobních údajů.pdf

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.pdf

Níže uvedený dokument je pro seznámení a není třeba ho tisknout ani podepisovat:

Informace o zpracování osobních údajů.pdf